Porovnania finančného a operatívneho leasingu

Finančný leasing dlho patril k najpopulárnejším spôsobom zaobstarania si nového auta. Pre zvyšujúcu sa popularitu operatívneho leasingu bývajú tieto dva produkty zamieňané, alebo sa niektoré ich vlastnosti pripisujú nesprávne, nehovoriac o (ne)pochopení celkovej podstaty týchto finančných produktov.

Základné rozdiely medzi finančným a operatívnym leasingom

Medzi týmito dvoma produktmi je rad rozdielov, no majú pár takých, ktoré ich od seba zásadne odlišujú.

Prvým a takým rozdielom, čo pocíti každý klient spočíva v akontácii. Zatiaľ čo pri finančnom leasingu je to jeden zo základov, bez ktorého motorové vozidlo od leasingovej spoločnosti ani nezískate, tak pri operatívnom leasingu povinnosť akontácie odpadá.

S akontáciou sa úzko spája otázka vlastníctva motorového vozidla po splatení všetkých splátok. Pri finančnom leasingu je klient vo výhodnej pozícii, lebo vďaka záruke v zmluve s leasingovou spoločnosťou na neho po skončení leasingu prechádzajú vlastnícke práva. Pri operatívnom leasingu je situácia odlišná a klient sa nestáva majiteľom auta, ktoré si prenajíma.

V prípade operatívneho leasingu zvyknú niektoré leasingové spoločnosti poskytovať svojim klientom počas trvania prenájmu nové auto za rovnakých podmienok.

Ďalším zásadným rozdielom je limitácia v počte najazdených kilometrov za jeden rok. Finančný leasing takýto druh limitu nepozná, no pri operatívnom leasingu je to zásadný faktor ovplyvňujúci výšku mesačnej splátky.

S najazdenými kilometrami sa spája aj ďalšie špecifikum operatívneho leasingu, a to zabezpečenie servisu a údržby auta za podmienok určených leasingovou spoločnosťou. Pri operatívnom leasingu sa leasingová spoločnosť zvyčajne stará o bežný servis a údržby ako výmena pneumatík. Pri finančnom leasingu sa o všetky poruchy, či servis a údržby stará klient.

 

Služby zahrnuté v leasingu

Finančný leasing

Operatívny leasing

 

Vlastnícke právo po skončení leasingu

 

Automaticky prechádza na klienta.Po skončení leasingu auto ostáva majetkom leasingovej spoločnosti.
Akontácia

 

20% – 60% celkovej hodnoty leasingu.0%
 

Doba leasingu

 

Minimálne 36 mesiacov.Od 12 mesiacov do 4 rokov.
 

Zostatková hodnota

 

Nulová.Trhová.
 

Limit počtu najazdených kilometrov

 

Žiadny.Je dohodnutý v zmluve.
 

Servis a údržba

 

Zabezpečuje klient.Zabezpečuje leasingová spoločnosť.

 

Akákoľvek forma zaobstarania si nového auta, či na úver, alebo prostredníctvom nejakého leasingového produktu vytvára dodatočné náklady, a tak by akémukoľvek využitiu týchto produktov malo predchádzať zodpovedné zváženie všetkých výhody a nevýhod.

(Visited 206 times, 1 visits today)
By |2018-06-26T12:24:19+00:00jún 26th, 2018|Categories: Leasing|0 Comments